Algemene voorwaarden

Module Personeelsdiensten is lid van de ABU. Op al onze aanbiedingen, diensten en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van de ABU en Module Personeelsdiensten van toepassing, zoals laatstelijk gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Wij zenden u graag per omgaande een exemplaar per mail toe. U kunt ons een email zenden info@module.nl of contact met ons opnemen via het formulier.