Algemene voorwaarden

 

Module Personeelsdiensten is lid van de ABU. Op al onze aanbiedingen, diensten en overeenkomsten zijn de Algemene voorwaarden van de ABU en Module Personeelsdiensten van toepassing, zoals laatstelijk gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Voor onze samenwerking ontvangt u altijd een versie van de Algemene Voorwaarden, die wij toelichten. Wanneer u akkoord bent, gaan wij direct onze diensten -op no cure-no pay basis- starten.
Wij zenden u graag per omgaande een exemplaar per mail toe. U kunt ons een email zenden info@module.nl of contact met ons opnemen via het formulier. 

 

Kwaliteit
Om de kwaliteit van het ABU-lidmaatschap te waarborgen, heeft de ABU een systeem van kwaliteitstoetsen. Module voldoet aan de kwaliteitseisen. www.abu.nl/over-abu/ledenregister/
- SNA Inspectie. Module is SNA gecertificeerd. Voor meer informatie kijk op: www.normeringarbeid.nl 
- ABU Audit.