Kwaliteit

Interne kwaliteit
Onze medewerkers zijn professionals. Ervaren in de arbeidsbemiddeling én in de branches waarin wij bemiddelen en door voortdurende training altijd actueel opgeleid.

Externe kwaliteit
Module Personeelsdiensten is lid van de ABU (Algemene Bond voor Uitzendondernemingen) en gecertificeerd volgens de norm NEN 4400-1. Het lidmaatschap van de ABU staat voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Bedrijven die voldoen aan de strenge criteria die de ABU stelt aan haar leden, mogen zich ABU-lid noemen en komen in aanmerking voor het NEN 4400-1 certificaat.

Anti-discriminatie beleid
Overeenkomstig onze overtuiging en op wettelijke gronden wijzen wij alle vormen van onderscheid af, waar onder onderscheid af op grond van geslacht, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte en leeftijd. De Directie van Module leidt een actief beleid en iedere medewerker/opdrachtgever kan terecht bij de Directie voor vragen/meldingen info@module.nl