Kwaliteit

Interne kwaliteit
Onze medewerkers zijn professionals. Ervaren in de arbeidsbemiddeling én in de branches waarin wij bemiddelen en door voortdurende training altijd actueel opgeleid.

Externe kwaliteit
Module Personeelsdiensten is lid van de ABU (Algemene Bond voor Uitzendondernemingen) en gecertificeerd volgens de norm NEN 4400-1. Het lidmaatschap van de ABU staat voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Bedrijven die voldoen aan de strenge criteria die de ABU stelt aan haar leden, mogen zich ABU-lid noemen en komen in aanmerking voor het NEN 4400-1 certificaat.

Anti-discriminatie beleid
Overeenkomstig onze overtuiging en op wettelijke gronden wijzen wij alle vormen van onderscheid af, waar onder onderscheid af op grond van geslacht, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte en leeftijd. De Directie van Module leidt een actief beleid en iedere medewerker/opdrachtgever kan terecht bij de Directie voor vragen/meldingen info@module.nl

Omgeving en bijdrage
In onze bedrijfsvoering zoeken wij continu naar oplossingen die bijdragen aan milieu en omgeving. Wij hebben een creatieve focus op mogelijkheden. We trachten zo veel mogelijk het papiergebruik te reduceren en ons afval te recyclen. Onze kantoorverlichting is volledig vervangen door led.

We doen enorm ons best. Aangezien we onze afdruk nog niet tot het minimum hebben kunnen reduceren, dragen we bij middels het volgende:

- Bij vervanging van apparatuur gaat de opbrengst naar KiKa.
- Vanuit onze vestiging in de regio Rotterdam werken we landelijk, sinds 2018 ondersteund door online video calls. Een belangrijke factor in onze strategie was en is het milieu. We voeren vanzelfsprekend persoonlijke interviews, maar maken ook intensief gebruik van video conferenties. Hiermee benutten we niet alleen de factor tijd voor onszelf en onze kandidaten zeer efficiënt, maar we besparen ook een aanzienlijke hoeveelheid brandstof, (file-)kilometers en de daarmee gepaard gaande uitstoot van CO2 en stikstof.
- Hoofdsponsor Stichting Generation Sara Foundation. http://generation-sara-foundation.org/ . De mensen van vandaag, zijn de mensen van morgen.
- Adoptie van een bijenkoningin / volk www.beeserious.nl